• sns01
 • sns04
 • sns03
banner1-2
banner
banner

taslamalarymyz

milli goranyş enjamlarynda, jemgyýetçilik howpsuzlyk polisiýasynda, howa giňişliginde, deňiz gämilerinde, deňizdäki nebitde, sport enjamlarynda, süýümli optiki kabeli berkitmekde we ş.m. giňden ulanylýar.

 • Biz näme edýäris

  Biz näme edýäris

  Esasy önümlerimiz, UHMWPE süýüminden ýasalan PE UD matasy.

 • Biziň güýjümiz

  Biziň güýjümiz

  Highokary molekulaly agramly POLYETHYLENE süýüminiň we aşaky önümleriniň uly içerki önümçilik bazasyna öwrüler.

 • Biz bilen habarlaşyň

  Biz bilen habarlaşyň

  Performanceokary öndürijilikli süýümi we aşaky önümlerini halkara derejesinde üpjün ediji boldy.

habarlar
 • Jiangsu Liujia WDS2024-ä üstünlikli gatnaşdy Jiangsu Liujia WDS2024-ä üstünlikli gatnaşdy Jiangsu Liujia, 2024-nji ýylda Riýadda geçirilen Bütindünýä goranmak sergisine üstünlikli gatnaşdy we daşary ýurtly müşderiler bilen dostlukly alyş-çalyş etdi.Jiangsu Liujia bu sergä gatnaşaly bäri daşary ýurtly müşderiler tarapyndan biragyzdan ykrar edildi....
 • Çalyşyp bolmajak PE tagtasy: köptaraply we tygşytly çözgüt Çalyşyp bolmajak PE tagtasy: köptaraply we tygşytly çözgüt Köpugurly we tygşytly çözgütler barada aýdylanda, PE tagtalary çalşyp bolmajak saýlawdyr.PE tagtasy diýlip hem atlandyrylýan bu material dürli artykmaçlyklara eýedir we ony dürli pudaklarda we amalyýetlerde möhüm komponente öwürýär.Biri o ...
 • Aramid süýümi: köp sanly möhüm materiallar Aramid süýümi: köp sanly amaly materiallar Aramid süýümi, aramid diýlip hem atlandyrylýar, ajaýyp güýji we ýylylyga çydamly aýratynlyklary bilen giňden tanalýan sintetiki süýümdir.Ilkibaşda 1960-njy ýyllarda işlenip düzülen aramid süýümleri özboluşly utgaşmasy sebäpli dürli programmalarda meşhurlyga öwrüldi ...
X
Biz hakda
img hakda

“Jiangsu Liujia Technology Co., Ltd.”, Sary deňziň kenarýaka şäheri bolan ýançengde ýerleşýär.2011-nji ýylda esaslandyrylan, esasan ýokary güýç öndürýär weýokary modully polietilen süýümiwe aşaky önümleri.

133333.333333 meýdany tutýarinedördül metrJemi 500 million ýuana maýa goýum bilen, kompaniýa ýokary molekulýar agramly POLYETHYLENE süýüminiň we aşaky önümleriniň uly içerki önümçilik bazasyna öwrüler.

has giňişleýin gör