• sns01
  • sns04
  • sns03
sahypa_head_bg

habarlar

Yandu etrap komitetiniň sekretarynyň orunbasary Liu uanuan kompaniýamyza baryp gördi

1-nji sentýabrda irden, Yandu etrap partiýa komitetiniň sekretarynyň orunbasary we Yanançeng şäheriniň başlygynyň orunbasary Liu uanuan we partiýasy biziň kompaniýamyza baryp görmek we derňemek üçin geldiler.Kompaniýanyň başlygy Gu Zixian oňa mähirli garşy aldy.

Simpoziumda başlyk Gu Zixian kompaniýanyň ösüşi we soňky gözleg we ösüş netijeleri etrap häkiminiň orunbasary Liu we onuň partiýasy bilen jikme-jik tanyşdyrdy we kompaniýanyň iş şertleri we soňky ýyllarda gazanan üstünlikleri, şeýle hem geljekde giňeltmek üçin ösüş ideýalary barada habar berdi. aşaky ugra gönükdirildi we ýerli ykdysady ösüşe işjeň goşant goşmak isleýändigini aýtdy.

Soňra başlyk Gu Ziksýan bilen bilelikde Liu uanuan we partiýasy kompaniýanyň gurnama ussahanasyna, gaýtadan işleýän ussahanasyna we gözleg merkezine baryp gördüler.Başlyk Gu Zixian, Liunyň we partiýasynyň başlygynyň orunbasaryna kompaniýanyň täze işlenip düzülen ýokary öndürijilikli üznüksiz ok geçmeýän UD unitar ugry önümçilik liniýasy we UHMWPE süýüm synag liniýasy, synag liniýasy we senagatlaşma liniýasy bilen tanyşdyrdy.

habarlar-3-1
habarlar-3-3
habarlar-3-2
habarlar-3-4

Hasabaty diňlänsoň, sekretaryň orunbasary Liu uanuan kompaniýamyzyň soňky ýyllarda gazanan dürli üstünliklerini, gözleg we ösüş üstünliklerini doly tassyklady.Etrap partiýa komitetiniň we etrap häkimliginiň kärhanalar bilen aragatnaşygyny has-da pugtalandyrjakdygyny, kärhanalara giňişleýin hyzmatlary berjekdigini we kärhanalara çalt we ýokary hilli ösmegine kömek etjekdigini aýtdy.

Başlyk Gu Zixian, ähli derejedäki ýolbaşçylara saparlary we goldawlary üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi we kärhanany janlandyrmak tehnologiýasyna ygrarlydygyny, gözleg we ösüş üçin maýa goýumlaryny artdyrmagy, kärhanalaryň ýokary hilli ösüşini dowam etdirjekdigini aýtdy. innowasiýa arkaly we sebitleýin ösüş üçin täze ykdysady ösüş nokatlaryny dörediň.


Iş wagty: Maý-20-2022